Search results

9 results in 0.05s

Fit from food/ 2548

Book

Book

Book

Book

Book

Book

  การที่เรากินอาหารทุกวันทำให้ร่างกายของเรา โดยเฉพาะกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นเหมือน "คลัง" ที่สะสมอาหารทั้งดีและไม่ดีจนเกิดเป็นพิษ รบกวนระบบการทำงานของร่างกาย เนื้อหาหลักในเล่มจะเน้นว่าการอดอาหาร 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ เปรียบเสมือนการรีเซตระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์อีกครั้ง จากผู้ทดลองปฏิบัติตามหลักการนี้ พบว่าทำให้นอนหลับดีขึ้น อาการภูมิแพ้ดีขึ้น ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดลดลง ฯลฯ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อน้ำหนักและรูปร่างจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น. แปลจาก: Kyukyoku no kenko-ho de mirumiru yeseru! gtsuyo danjiki.
การที่เรากินอาหารทุกวันทำให้ร่างกายของเรา โดยเฉพาะกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นเหมือน "คลัง" ที่สะสมอาหารทั้งดีและไม่ดีจนเกิดเป็นพิษ รบกวนระบบการทำงานของร่างกาย เนื้อหาหลักในเล่มจะเน้นว่าการอดอาหาร 1 วัน ใน 1 สัปดาห์ เปรียบเสมือนการรีเซตระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์อีกครั้ง จากผู้ทดลองปฏิบัติตามหลักการนี้ พบว่าทำให้นอนหลับดีขึ้น อาการภูมิแพ้ดีขึ้น ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดลดลง ฯลฯ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อน้ำหนักและรูปร่างจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น.
Note: แปลจาก: Kyukyoku no kenko-ho de mirumiru yeseru! gtsuyo danjiki.
TOC:
 • บทที่ 1 "อดอาหารวันจันทร์" คือโปรแกรมปฎิบัติเพื่อสุขภาพดีและควบคุมน้ำหนักขั้นเยี่ยม
 • บทที่ 2 โปรแกรมการอดอาหารวันจันทร์
 • บทที่ 3 ความรู้เพื่อการอดอาหารแบบชิล ๆ
 • บทที่ 4 ถาม - ตอบเรื่องอดอาหารวันจันทร์ รู้ไว้ไม่สับสน
 • บทที่ 5 กินอย่างไรให้ไม่โยโย่
 • บทที่ 6 เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วยการอดอาหาร! "รวมประสบการณ์ตรง".
Book

  View TOC
TOC:
 • Part 1 การลดน้ำหนักและล้างพิษด้วยโยคะ ช่วยฟื้นฟูร่างกายของฉัน
 • Part 2 ลดน้ำหนักและล้างพิษด้วยโยคะเพียงวันละ 10 นาที
 • Part 3 ลดน้ำหนักและล้างพิษด้วยโยคะเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
 • Part 4 ลดน้ำหนักและล้างพิษด้วยโยคะเพื่อปรับปรูปร่างให้ดีขึ้น
Video