Search results

475 results in 0.09s

Journal

Book

  พ๊อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวที่บอกเล่าเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของดินแดนสูงเสียดฟ้านามว่า ทิเบต ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนหลังคาโลก ซึ่งมีความบริสุทธิ์สวยงาม ทั้งทิวทัศน์ตามธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงผู้คนที่ยังถือศีลสวดมนต์ภาวนาอย่างเคร่งครัด นำเสนอ 2 ตอน คือ มหัศจรรย์กานหนาน และสุขสำราญเหนือหลังคาโลก
พ๊อกเก็ตบุ๊กท่องเที่ยวที่บอกเล่าเรื่องราวความน่าอัศจรรย์ของดินแดนสูงเสียดฟ้านามว่า ทิเบต ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนหลังคาโลก ซึ่งมีความบริสุทธิ์สวยงาม ทั้งทิวทัศน์ตามธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงผู้คนที่ยังถือศีลสวดมนต์ภาวนาอย่างเคร่งครัด นำเสนอ 2 ตอน คือ มหัศจรรย์กานหนาน และสุขสำราญเหนือหลังคาโลก
Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ตราประจำจังหวัด
 • คำขวัญประจำจังหวัด
 • แผนที่จังหวัด
 • ฉะเชิงเทราในปัจจุบัน
 • ประชากรและการทำมาหากิน
 • การคมนาคมและเขตการปกครอง
 • วันวานของฉะเชิงเทรา
 • สถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ
 • บุคคลสำคัญของจังหวัด
 • วัฒนธรรมและประเพณี
 • ภูมิปัญญาคนแปดริ้ว
 • พรุ่งนี้ของฉะเชิงเทรา
Book

  View TOC
TOC:
 • วันนี้...ทีปราจีนบุรี
 • วิุีถีชีวิตและทรัพยากรท้องถิ่น
 • ไผ่ลายอังกะลุง
 • ไผ่ตงหวานบ้านทุ่งแฝก
 • สลักหินย่านบ้านพระ
 • พวงหรีดเสื่อกก
 • เครื่องเรือนไผ่บ้านไทรงาม
 • หัตถกรรมเถาวัลย์บ้านเนินสูง
 • ศิลาแลงบ้านท่าตูม
 • บทบาทของสังคมกับภูมิปัญญาไทย
Book

  View TOC
TOC:
 • นำร่อง...นำเรื่อง
 • ผืนแผ่นดินถิ่นอีสาน
 • สภาพทางภูมิศาสตร์
 • การปกครอง
 • เดินทางสู่จังหวัดชัยภูมิ
 • ชัยภูมิเมื่อวันวาน
 • ความเป็นมาของอำเภอในชัยภูมิ
 • โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 • สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
 • คำสัญเมืองชัยภูมิ
 • ประเพณีและเทศกาล
 • ภูมิปัญญาคนชัยภูมิ
 • เมืองพระยาแลวันนี้
Book

  View TOC
TOC:
 • อ่างทองวันนี้
 • เส้นเลือดสำคัญ
 • การทำมาหากิน
 • เขตการปกครอง
 • อ่างทองเมื่อครั้งอดีต
 • วิถีชีวิตชาวอ่างทอง
 • ภูมิปัญญาชาวอ่างทอง
 • พระแพทย์แผนโบราณบำบัดเอดส์
 • ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเภสัชกรรมแผนโบราณ
 • ข้าวซ้อมมือวัดข่อย
 • ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ
 • งานจักสาน
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • ตราประจำจังหวัด
 • คำขวัญประจำจังหวัด
 • สระบุรีอยู่ที่ไหน
 • การปกครอง
 • สระบุรีในอดีต
 • สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
 • วิถีชีวิตชาวสระบุรี
 • ประเพณีและวัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ทิศทางภูมิปัญญาชาวสระบุรี