Search results

25 results in 0.02s

Book

  "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian.
Note: "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian.
Note: "Zhongguo guo jia Han ban gui hua jiao cai Hanban"--Feng mian.
Note: "Zhongguo guo jia Han yu guo ji tui guang ling dao xiao zu ban gong shi gui hua jiao cai Project of NOTCFL of the People's Republic of China".
Note: "Fan ti ban"--Feng mian.
TOC:
 • di 1 ce. Ke ben. Di 1 ke-di 14 ke
Book

  "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian
Note: "Beijing gao deng jiao yu jing pin jiao cai"--Feng mian
Note: "Zhongguo guo jia Han ban gui hua jiao cai Hanban"--Feng mian
Note: "Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi gui hua jiao cai Project of NOTCFL of the People's Republic of China"
Note: Jian ti ban
Note: Di 2 ce feng mian "Fu ke wen qing jing hui hua DVD", di 15-26 ke
Note: Die mian pian ming: Xin shi yong Han yu ke ben 2, ke wen qing jing hui hua
TOC:
 • di 2 ce. Di 15 ke-di 26 ke
Book

  Book. 1 : Textbook--Book 2 : Workbook
Note: Book. 1 : Textbook--Book 2 : Workbook
eBook

Book

Book

Book

  View TOC
TOC:
 • 2 discs follow the text and exercise booklet
 • Disc 1: lesson 1-9
 • Disc 2: lesson 10-18
 • Vocabulary/ Text translation / Key in Exercises has no discs (Improvement). Ke wen yu lian xi
 • Ci yu biao, ke wen fan yi yu lian xi can kao da an - ti gao pian.
Book

Book

Book

  Includes index.
Note: Includes index.
eBook

eBook