Search results

95 results in 0.04s

DVD

DVD

DVD

  20 ปีแล้วที่คุณครูอุทุมพร ได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบางมดสีสุกหวาดจวนอุปถัมป์ เขตบางมด กรุงเทพมหานคร และได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเคยสอนแต่วิชาสังคม อังกฤษ หรือวิชาทั่วไป ส่วนวิชาพุทธศาสนานั้นไม่เคยสอนมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ครูพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะสอนวิชาที่ใครๆก็บอกว่า น่าเบื่อ นักเรียนไม่อยากเรียน ทั้งระบบการเรียนการสอนก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นัก ครูคิดว่าจะสอนพุทธศาสนายังไงไม่ให้เด็กๆ เบื่อและหันมาสนใจเรียนให้มากขึ้นและที่สำคัญเด็กจะมองว่าวิชานี้มันล้าสมัย คร่ำครึน่าเบื่อ หน่วยกิตแค่ 0.5 ทำให้เด็กไม่เห็นความสำคัญและพุทธศาสนาก็ไม่ถูกทำให้สำคัญ ทั้งๆ ที่มันสำคัญมากเพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างคนให้เป็นคน โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนี้ความเป็นคนน้อยลงทุกที ครูคิดแล้วก็รู้สึกเสียใจเลยพยายามค้นหาวิธีสอนที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจและอยากเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น มันเป็นวิชาการปลูกฝังความเป็นคนที่ดีได้ไม่มากก็น้อย หลังจากเป็นครูมายาวนานกว่า 40 ปี วันเกษียณอายุราชการก็มาถึง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบางมดวิทยาได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแด่ครูอุทุมพรขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยอาวรณ์ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งเก่าและใหม่และอาจารย์ในโรงเรียนทุกท่าน แม้ความเป็นครูในอาชีพจะจบลงแต่ความเป็นครูด้วยหัวใจยังคงไม่สิ้นสุดลงไปด้วย ชีวิตหลังเกษียณของครูอุทุพรแทนที่จะอยู่บ้านพักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างควรที่จะเป็นแต่ครูยังคงทำงาน ไม่ว่าจะมีหน่วยงานไหน โรงเรียนอะไร เชิญให้ไปเป็นวิทยากรจะใกล้ไกลแค่ไหน ครูก็จะเดินทางไปด้วยความรู้สึกที่มีความสุขที่ได้ไปสอน ที่ครูยังต้องทำงานต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่า รอไม่ได้แล้ว เพราะสังคมเราทุกวันนี้สับสนวุ่นวาย เพราะคนไม่มีหลักศีลธรรมในการใช้ชีวิต มีแต่เห็นแก่ตัว ไม่คิดทำประโยชน์เพื่อใครทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ครูหยุดไม่ได้ที่จะทำงานต่อ จะด้วยวิธีไหนก็ตาม ครูก็จะทำให้ถึงที่สุดที่จะเผยแพร่วิชาพุทธศาสนานี้ไปเรื่อยๆ ปัจจุบันครูอุทุมพรได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจเท่ากับการที่ลูกศิษย์ได้นำคำสอนในวิชาพุทธศาสนาที่ครูพยายามเพียรสอนไปใช้ในชีวิตปัจจุบันและในอนาคตสำหรับการดำรงอยู่ในสังคมทุกวันนี้
20 ปีแล้วที่คุณครูอุทุมพร ได้ย้ายมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบางมดสีสุกหวาดจวนอุปถัมป์ เขตบางมด กรุงเทพมหานคร และได้รับมอบหมายให้เป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาทั้งๆ ที่เมื่อก่อนเคยสอนแต่วิชาสังคม อังกฤษ หรือวิชาทั่วไป ส่วนวิชาพุทธศาสนานั้นไม่เคยสอนมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ครูพยายามคิดค้นหาวิธีที่จะสอนวิชาที่ใครๆก็บอกว่า น่าเบื่อ นักเรียนไม่อยากเรียน ทั้งระบบการเรียนการสอนก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่นัก ครูคิดว่าจะสอนพุทธศาสนายังไงไม่ให้เด็กๆ เบื่อและหันมาสนใจเรียนให้มากขึ้นและที่สำคัญเด็กจะมองว่าวิชานี้มันล้าสมัย คร่ำครึน่าเบื่อ หน่วยกิตแค่ 0.5 ทำให้เด็กไม่เห็นความสำคัญและพุทธศาสนาก็ไม่ถูกทำให้สำคัญ ทั้งๆ ที่มันสำคัญมากเพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างคนให้เป็นคน โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนี้ความเป็นคนน้อยลงทุกที ครูคิดแล้วก็รู้สึกเสียใจเลยพยายามค้นหาวิธีสอนที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจและอยากเรียนรู้ให้ง่ายขึ้น มันเป็นวิชาการปลูกฝังความเป็นคนที่ดีได้ไม่มากก็น้อย หลังจากเป็นครูมายาวนานกว่า 40 ปี วันเกษียณอายุราชการก็มาถึง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนบางมดวิทยาได้จัดพิธีมุฑิตาจิตแด่ครูอุทุมพรขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยอาวรณ์ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งเก่าและใหม่และอาจารย์ในโรงเรียนทุกท่าน แม้ความเป็นครูในอาชีพจะจบลงแต่ความเป็นครูด้วยหัวใจยังคงไม่สิ้นสุดลงไปด้วย ชีวิตหลังเกษียณของครูอุทุพรแทนที่จะอยู่บ้านพักผ่อนอย่างมีความสุขอย่างควรที่จะเป็นแต่ครูยังคงทำงาน ไม่ว่าจะมีหน่วยงานไหน โรงเรียนอะไร เชิญให้ไปเป็นวิทยากรจะใกล้ไกลแค่ไหน ครูก็จะเดินทางไปด้วยความรู้สึกที่มีความสุขที่ได้ไปสอน ที่ครูยังต้องทำงานต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่า รอไม่ได้แล้ว เพราะสังคมเราทุกวันนี้สับสนวุ่นวาย เพราะคนไม่มีหลักศีลธรรมในการใช้ชีวิต มีแต่เห็นแก่ตัว ไม่คิดทำประโยชน์เพื่อใครทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ครูหยุดไม่ได้ที่จะทำงานต่อ จะด้วยวิธีไหนก็ตาม ครูก็จะทำให้ถึงที่สุดที่จะเผยแพร่วิชาพุทธศาสนานี้ไปเรื่อยๆ ปัจจุบันครูอุทุมพรได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ การเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนา แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจเท่ากับการที่ลูกศิษย์ได้นำคำสอนในวิชาพุทธศาสนาที่ครูพยายามเพียรสอนไปใช้ในชีวิตปัจจุบันและในอนาคตสำหรับการดำรงอยู่ในสังคมทุกวันนี้
DVD

  เป็นเรื่องราวชีวิตและการอุทิศตนด้วยความเสียสละ เพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ของหมอรักษาพิษงูพื้นบ้านแห่ง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช บนเส้นรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายจากพิษร้ายของอสรพิษ หมองูพื้นบ้านซึ่งไร้ซึ่งใบปริญญา ผู้ซึ่งอุทิศตนทำงาน โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และก็ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนด้วย นอกจากยาขนานเอกที่เขาใช้แล้ว ยังมีคุณธรรมข้อไหนที่เขายึดเป็นสรณะติดตามได้จากสารคดีชุดนี้
เป็นเรื่องราวชีวิตและการอุทิศตนด้วยความเสียสละ เพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ของหมอรักษาพิษงูพื้นบ้านแห่ง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช บนเส้นรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายจากพิษร้ายของอสรพิษ หมองูพื้นบ้านซึ่งไร้ซึ่งใบปริญญา ผู้ซึ่งอุทิศตนทำงาน โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และก็ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนด้วย นอกจากยาขนานเอกที่เขาใช้แล้ว ยังมีคุณธรรมข้อไหนที่เขายึดเป็นสรณะติดตามได้จากสารคดีชุดนี้
DVD

  เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2549 อำเภอชายแดนแม่น้ำโขง อย่าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้จัดโครงการจักรยานเสือภูเขาสี่แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์แหล่งแหล่งท่องเที่ยวประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่ประเทศจีน ไทย ลาว และเวียดนาม โดยแต่ละปีจะมีนักปั่นเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เช่นเดียวกับครั้งที่ 5 นี้ ที่มีนักปั่นจากทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยชีวิต คนกว่าร้อยชีวิตนี้แตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ และอาชีพ โดยมีทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กอายุ 14 กระทั่งคนแก่อายุ 74 และตั้งแต่อาชีพเกษตกรกระทั่งผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หากแต่ความแตกต่างเหล่านี้กลับถูกเชื่อมร้อยด้วยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือใจที่รักการเดินทางด้วยจักรยานเสือภูเขา การเดินทางครั้งนี้พวกเขาเริ่มต้นจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่าน อ.เชียงแสนเข้าสู่ประเทศจีนที่เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตัวเองสิบสองปันนา มณฑลยูลนาน และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวที่แขวงหลวงน้ำทา ผ่านเมืองหลวงพระบางและแขวงหัวพันจากนั้นเข้าสู่ประเทศเวียดนามที่จังหวัดทันหัว ผ่านจังหวัดหัวบินท์และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงฮานอย รวมระยะทาง 1,460 กม. และต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 24 วัน การเดินทางครั้งนี้สำหรับนักปั่นแล้ว ไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายเพียงแค่การท่องเที่ยว แต่ต้องการที่จะเรียนรู้ชีวิต และค้นหาความหมายของมิตรภาพจากคนที่มีหัวใจเดียวกันอาทิ เสือต้อม นักปั่นจาก จ.มุกดาหาร ผู้ที่มาด้วยความหวังที่จะรักษาตัวเองให้หายจากโรคร้ายที่เป็นมากว่า 7 ปี คือโรครูมาตอย โรคที่มีอาการปวดตามข้อกระดูกทั่วทั้งร่างกาย ช่วงที่อาการหนักสุดของเขาถึงขั้นแทบไม่สามารถขยับตัวได้ และหมดหวังที่จะยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายอีกต่อไป แต่เมื่อเขาได้รู้จักกับเสือภูเขาเมื่อ 2 ปีก่อน เขาเริ่มมีอาการดีขึ้นและกลับมามีความหวังที่จะเอาชนะโรคร้ายอีกครั้ง แต่ก็ยังยากที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ การเดินทางด้วยเสือภูเขาครั้งนี้ของเขาจึงไม่ต่างกับการมาต่อสู้เพื่อหวังเอาชนะโรคร้ายอย่างเจ้ารูมาตอย หรือ ลุงชาลี นักปั่นจาก จ.ชลบุรี ผู้พิการทางขาด้วยอุบัติเหตุจากรถยนต์เมื่อเกือบ 27 ปีก่อน ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีการปั่นจักรยานดูเหมือนไม่เข้าหรือไม่เหมาะกับผู้พิการทางขา แต่ด้วยความรักในจักรยานเสือภูเขา ลุงชาลีได้พิสูจน์ให้เพื่อนนักปั่นได้เห็นแล้วว่าเสือภูเขาไม่ได้เป็นกีฬาหรือยานพาหนะที่จำกัดหรือขีดขั้นกันไว้สำหรับคนแข้งขาดีเท่านั้น หากแต่คนพิการที่มีขาเพียงข้างเดียวอย่างเขาก็สามารถปั่นได้ในทุกสภาพเส้นทางไม่แพ้คนปกติทั่วไป และอีกหลายความคาดหวังของเสือแต่ละคน ระยะทางกว่าพันกิโลเมตรกับการเดินทางที่นานเกือบเดือน คนกว่าร้อยชีวิตเขาใช้ชีวิตกิน อยู่ หลับนอนกันอย่างไร ตลอดการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างอีกทั้งจะข้ามผ่านร่วมกันอย่างไร ซึ่งนอกจากการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแล้วพวกเขาได้เก็บเกี่ยวหรือเรียนรู้อะไรจากสองฝั่งทางอีกบ้าง สุดท้ายแล้วความคาดหวังของนักเดินทางด้วยเสือภูเขาคือปลายทางหรือคือสิ่งใด..
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2549 อำเภอชายแดนแม่น้ำโขง อย่าง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้จัดโครงการจักรยานเสือภูเขาสี่แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์แหล่งแหล่งท่องเที่ยวประเทศในแถบลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่ประเทศจีน ไทย ลาว และเวียดนาม โดยแต่ละปีจะมีนักปั่นเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก เช่นเดียวกับครั้งที่ 5 นี้ ที่มีนักปั่นจากทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยชีวิต คนกว่าร้อยชีวิตนี้แตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ และอาชีพ โดยมีทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กอายุ 14 กระทั่งคนแก่อายุ 74 และตั้งแต่อาชีพเกษตกรกระทั่งผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน หากแต่ความแตกต่างเหล่านี้กลับถูกเชื่อมร้อยด้วยสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือใจที่รักการเดินทางด้วยจักรยานเสือภูเขา การเดินทางครั้งนี้พวกเขาเริ่มต้นจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผ่าน อ.เชียงแสนเข้าสู่ประเทศจีนที่เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตัวเองสิบสองปันนา มณฑลยูลนาน และเดินทางเข้าสู่ประเทศลาวที่แขวงหลวงน้ำทา ผ่านเมืองหลวงพระบางและแขวงหัวพันจากนั้นเข้าสู่ประเทศเวียดนามที่จังหวัดทันหัว ผ่านจังหวัดหัวบินท์และสิ้นสุดการเดินทางที่กรุงฮานอย รวมระยะทาง 1,460 กม. และต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง 24 วัน การเดินทางครั้งนี้สำหรับนักปั่นแล้ว ไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายเพียงแค่การท่องเที่ยว แต่ต้องการที่จะเรียนรู้ชีวิต และค้นหาความหมายของมิตรภาพจากคนที่มีหัวใจเดียวกันอาทิ เสือต้อม นักปั่นจาก จ.มุกดาหาร ผู้ที่มาด้วยความหวังที่จะรักษาตัวเองให้หายจากโรคร้ายที่เป็นมากว่า 7 ปี คือโรครูมาตอย โรคที่มีอาการปวดตามข้อกระดูกทั่วทั้งร่างกาย ช่วงที่อาการหนักสุดของเขาถึงขั้นแทบไม่สามารถขยับตัวได้ และหมดหวังที่จะยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายอีกต่อไป แต่เมื่อเขาได้รู้จักกับเสือภูเขาเมื่อ 2 ปีก่อน เขาเริ่มมีอาการดีขึ้นและกลับมามีความหวังที่จะเอาชนะโรคร้ายอีกครั้ง แต่ก็ยังยากที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ การเดินทางด้วยเสือภูเขาครั้งนี้ของเขาจึงไม่ต่างกับการมาต่อสู้เพื่อหวังเอาชนะโรคร้ายอย่างเจ้ารูมาตอย หรือ ลุงชาลี นักปั่นจาก จ.ชลบุรี ผู้พิการทางขาด้วยอุบัติเหตุจากรถยนต์เมื่อเกือบ 27 ปีก่อน ถึงแม้ว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีการปั่นจักรยานดูเหมือนไม่เข้าหรือไม่เหมาะกับผู้พิการทางขา แต่ด้วยความรักในจักรยานเสือภูเขา ลุงชาลีได้พิสูจน์ให้เพื่อนนักปั่นได้เห็นแล้วว่าเสือภูเขาไม่ได้เป็นกีฬาหรือยานพาหนะที่จำกัดหรือขีดขั้นกันไว้สำหรับคนแข้งขาดีเท่านั้น หากแต่คนพิการที่มีขาเพียงข้างเดียวอย่างเขาก็สามารถปั่นได้ในทุกสภาพเส้นทางไม่แพ้คนปกติทั่วไป และอีกหลายความคาดหวังของเสือแต่ละคน ระยะทางกว่าพันกิโลเมตรกับการเดินทางที่นานเกือบเดือน คนกว่าร้อยชีวิตเขาใช้ชีวิตกิน อยู่ หลับนอนกันอย่างไร ตลอดการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างอีกทั้งจะข้ามผ่านร่วมกันอย่างไร ซึ่งนอกจากการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวแล้วพวกเขาได้เก็บเกี่ยวหรือเรียนรู้อะไรจากสองฝั่งทางอีกบ้าง สุดท้ายแล้วความคาดหวังของนักเดินทางด้วยเสือภูเขาคือปลายทางหรือคือสิ่งใด..
DVD

  คนค้นฅน ตอน แฝดสยาม : ปานวาด-ปานตะวัน เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งรู้ว่าทารกในครรภ์ของตนเองนั้นเป็นฝาแฝดที่มีลำตัวติดกัน ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เธอต้องเฝ้าฟูมฟักทะนุถนอมลูกน้อยของเธอ เพื่อให้เติบโตและสามารถที่จะผ่าตัดแยกได้นั้น เธอ และอีกสองชีวิตซึ่งเป็นลูกน้อยของเธอนั้นต้องผจญกับอะไรบ้างติดตามได้จากสารคดีชุดนี้
คนค้นฅน ตอน แฝดสยาม : ปานวาด-ปานตะวัน เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งรู้ว่าทารกในครรภ์ของตนเองนั้นเป็นฝาแฝดที่มีลำตัวติดกัน ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เธอต้องเฝ้าฟูมฟักทะนุถนอมลูกน้อยของเธอ เพื่อให้เติบโตและสามารถที่จะผ่าตัดแยกได้นั้น เธอ และอีกสองชีวิตซึ่งเป็นลูกน้อยของเธอนั้นต้องผจญกับอะไรบ้างติดตามได้จากสารคดีชุดนี้
DVD

  เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อดทนเพื่อความรัก ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อสามีสุดที่รักคุณเจี๊ยบ-สุกัญญา พวงหิรัญ ผู้มีสามีเป็นเจ้าชายนิทรา (3zเจี๊ยบเริ่มรู้จักกับพี่ตุ้ย (สามี) เพราะบ้านเราอยู่ใกล้กัน ตอนนั้นพี่ตุ้ยอยู่ ม.(B3 ตัวเองอยู่ ป.5 ตอนหลังก็แยกย้ายกันไปเรียน พอจบ มศ.3 ก็รู้ว่าพี่ตุ้ยชอบเรา แต่เขาก็ยังติดต่อเรามาตลอดขนาดเราย้ายบ้านไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนให้แต่บ้านเลขที่ พี่เค้าก็ตามจนเจอเนี่ยแหละเป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเค้ารักเราจริง จนพี่ตุ้ยเรียนจบ เทคโนฯ ที่ พระนครเหนือ ตัวเองจบ ปวช. ก็แต่งงานกันเลย แล้วเราก็มาเรียน ปวส. ภาคสมทบต่อตอนนั้นท้องอยู่ พอเราคลอดลูกพี่ตุ้ยก็บังคับให้กลับไปเรียนจนจบปริญญาตรี ชีวิตช่วงนั้นมีความสุขสุดๆ โลกของเราสดใสมาก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2540 พี่ตุ้ยก็เกิดไวรัสลงหัวใจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สมองขาดออกซิเจนต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดชีวิต และจากเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้เราต้องตั้งสติอยู่นานเป็นอาทิตย์ คิดเสมอว่าเรามีลูกอีก 2 คน เป็นห่วงว่าจะอยู่กันอย่างไร ถ้าไม่มีลูกตัวเองกับพี่ตุ้ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ทำให้เราอดทนทำทุกอย่างเพื่อทั้งสองสิ่งนี้ เพราะช่วงที่รักษาตัวพี่ตุ้ยใหม่ๆ ทำให้สภาพทางการเงินของเรากระทบกระเทือนมากถึงขนาดลูกต้องย้ายโรงเรียน เพราะโรงเรียนเก่าแพงเป็นโรงเรียนเอกชน และตัวเองก็ต้องหางานพิเศษทำ ทั้งขับแท็กซี่ ขายผลไม้ ทำสารพัดเพื่อที่จะหาเงินมารักษาพี่ตุ้ย และเอามาเลี้ยงครอบครัว เรารักษาเขาทุกวิธีทางทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย แผนโบราณ ใครบอกว่าที่ไหนมีของดี เราไปหมด ทุกวันนี้เราก็ยังมีความหวังว่าจะมีปฏิหารย์ ถึงแม้จะรู้ว่ามันเลือนลางเหลือเกิน แต่ถึงยังไงเราก็ยังต่อสู้ต่อไป เพราะถ้าขาดพี่ตุ้ยไปเราจะทำยังไง อาจจะต้องขายบ้านหลังนี้แล้วอพยพลูกๆ ไปอยู่ต่างประเทศกันหมด เพราะไม่อยากอยู่ในสภาพเดิมๆ ตัวเองจะพูดกับพี่ตุ้ยเสมอว่า (3zพี่ไม่ใช่ภาระของเจี๊ยบนะ แต่พี่เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบy เวลาที่เราพูดคำนี้ทีไรเขาจะมีน้ำตาไหล มองหน้าเราตาไม่กะพริบ เหมือนกับเขารับรู้จิตใจเราได้ เท่านี้เราก็พอใจแล้วy (B
เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อดทนเพื่อความรัก ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มีต่อสามีสุดที่รักคุณเจี๊ยบ-สุกัญญา พวงหิรัญ ผู้มีสามีเป็นเจ้าชายนิทรา (3zเจี๊ยบเริ่มรู้จักกับพี่ตุ้ย (สามี) เพราะบ้านเราอยู่ใกล้กัน ตอนนั้นพี่ตุ้ยอยู่ ม.(B3 ตัวเองอยู่ ป.5 ตอนหลังก็แยกย้ายกันไปเรียน พอจบ มศ.3 ก็รู้ว่าพี่ตุ้ยชอบเรา แต่เขาก็ยังติดต่อเรามาตลอดขนาดเราย้ายบ้านไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนให้แต่บ้านเลขที่ พี่เค้าก็ตามจนเจอเนี่ยแหละเป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเค้ารักเราจริง จนพี่ตุ้ยเรียนจบ เทคโนฯ ที่ พระนครเหนือ ตัวเองจบ ปวช. ก็แต่งงานกันเลย แล้วเราก็มาเรียน ปวส. ภาคสมทบต่อตอนนั้นท้องอยู่ พอเราคลอดลูกพี่ตุ้ยก็บังคับให้กลับไปเรียนจนจบปริญญาตรี ชีวิตช่วงนั้นมีความสุขสุดๆ โลกของเราสดใสมาก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2540 พี่ตุ้ยก็เกิดไวรัสลงหัวใจทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สมองขาดออกซิเจนต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดชีวิต และจากเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้เราต้องตั้งสติอยู่นานเป็นอาทิตย์ คิดเสมอว่าเรามีลูกอีก 2 คน เป็นห่วงว่าจะอยู่กันอย่างไร ถ้าไม่มีลูกตัวเองกับพี่ตุ้ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ทำให้เราอดทนทำทุกอย่างเพื่อทั้งสองสิ่งนี้ เพราะช่วงที่รักษาตัวพี่ตุ้ยใหม่ๆ ทำให้สภาพทางการเงินของเรากระทบกระเทือนมากถึงขนาดลูกต้องย้ายโรงเรียน เพราะโรงเรียนเก่าแพงเป็นโรงเรียนเอกชน และตัวเองก็ต้องหางานพิเศษทำ ทั้งขับแท็กซี่ ขายผลไม้ ทำสารพัดเพื่อที่จะหาเงินมารักษาพี่ตุ้ย และเอามาเลี้ยงครอบครัว เรารักษาเขาทุกวิธีทางทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย แผนโบราณ ใครบอกว่าที่ไหนมีของดี เราไปหมด ทุกวันนี้เราก็ยังมีความหวังว่าจะมีปฏิหารย์ ถึงแม้จะรู้ว่ามันเลือนลางเหลือเกิน แต่ถึงยังไงเราก็ยังต่อสู้ต่อไป เพราะถ้าขาดพี่ตุ้ยไปเราจะทำยังไง อาจจะต้องขายบ้านหลังนี้แล้วอพยพลูกๆ ไปอยู่ต่างประเทศกันหมด เพราะไม่อยากอยู่ในสภาพเดิมๆ ตัวเองจะพูดกับพี่ตุ้ยเสมอว่า (3zพี่ไม่ใช่ภาระของเจี๊ยบนะ แต่พี่เป็นกำลังใจให้เจี๊ยบy เวลาที่เราพูดคำนี้ทีไรเขาจะมีน้ำตาไหล มองหน้าเราตาไม่กะพริบ เหมือนกับเขารับรู้จิตใจเราได้ เท่านี้เราก็พอใจแล้วy (B
DVD

  เรื่องราวของหมอนามัยคนหนึ่ง ซึ่งเขาเดินทางดั้นด้นรักษาผู้ป่วยไข้ตามป่าตามดอยมายาวนานนับสิบปี ถ้าจะบอกว่าเขาคือพ่อพระของผู้คนบนดงดอยก็คงไม่เกินเลยจากความจริงนัก แต่เนื่องด้วยเพราะบุคลิกภาพ ด้วยการทำงานที่แตกต่างจากหมอทั่วๆไป หรือหมอที่เราคุ้นเคยกัน เลยทำให้หลายคนขนานนามเขาว่า ผีบ้าแห่งอมก๋อย ทำไมพ่อพระถึงถูกขนานนามว่าผีบ้า ทำไมผีบ้าถึงเป็นพ่อพระได้ติดตามได้จากสารคดีชุดนี้.
เรื่องราวของหมอนามัยคนหนึ่ง ซึ่งเขาเดินทางดั้นด้นรักษาผู้ป่วยไข้ตามป่าตามดอยมายาวนานนับสิบปี ถ้าจะบอกว่าเขาคือพ่อพระของผู้คนบนดงดอยก็คงไม่เกินเลยจากความจริงนัก แต่เนื่องด้วยเพราะบุคลิกภาพ ด้วยการทำงานที่แตกต่างจากหมอทั่วๆไป หรือหมอที่เราคุ้นเคยกัน เลยทำให้หลายคนขนานนามเขาว่า ผีบ้าแห่งอมก๋อย ทำไมพ่อพระถึงถูกขนานนามว่าผีบ้า ทำไมผีบ้าถึงเป็นพ่อพระได้ติดตามได้จากสารคดีชุดนี้.
DVD

  วีซีดีเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2539 เมืองและสถานที่สำคัญที่เสด็จเยือน ได้แ่ก่ นครคุนหมิง นครฉงซิ่ง นครว่านเซี่ยน นครอู่ฮั่น กรุงปักกิ่ง เมืองหวงซาน นครเซี่ยงไฮ้
วีซีดีเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2539 เมืองและสถานที่สำคัญที่เสด็จเยือน ได้แ่ก่ นครคุนหมิง นครฉงซิ่ง นครว่านเซี่ยน นครอู่ฮั่น กรุงปักกิ่ง เมืองหวงซาน นครเซี่ยงไฮ้
DVD

DVD

  ความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจและมีบทบาทสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น
ความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มเข้ามาอยู่ในความสนใจและมีบทบาทสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ มากขึ้น
DVD