Search results

45 results in 0.03s

Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

DVD

    วีซีดีเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2539 เมืองและสถานที่สำคัญที่เสด็จเยือน ได้แ่ก่ นครคุนหมิง นครฉงซิ่ง นครว่านเซี่ยน นครอู่ฮั่น กรุงปักกิ่ง เมืองหวงซาน นครเซี่ยงไฮ้
วีซีดีเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 27 สิงหาคม 2539 เมืองและสถานที่สำคัญที่เสด็จเยือน ได้แ่ก่ นครคุนหมิง นครฉงซิ่ง นครว่านเซี่ยน นครอู่ฮั่น กรุงปักกิ่ง เมืองหวงซาน นครเซี่ยงไฮ้
Book