Search results

48 results in 0.08s

Book

  ตัวหมากรุกไทยไม้รุ่นทั่วไป ตัวสีอ่อนไม้ยางพารา 16 ตัว ตัวสีเข้มไม้สักทาสีดำ 16 ตัว ขุนสูง 5.5 cm ฐาน 2.7 cm เม็ดสูง 4.2 cm ฐาน 1.9 cm โคนสูง 4.4 cm ฐาน 2.3 cm ม้าสูง 6.5 cm ฐาน 3.2 cm เรือสูง 2.4 cm ฐาน 2.5 cm เบี้ยสูง 0.6 cm ฐาน 2.4 cm
Note: ตัวหมากรุกไทยไม้รุ่นทั่วไป ตัวสีอ่อนไม้ยางพารา 16 ตัว ตัวสีเข้มไม้สักทาสีดำ 16 ตัว ขุนสูง 5.5 cm ฐาน 2.7 cm เม็ดสูง 4.2 cm ฐาน 1.9 cm โคนสูง 4.4 cm ฐาน 2.3 cm ม้าสูง 6.5 cm ฐาน 3.2 cm เรือสูง 2.4 cm ฐาน 2.5 cm เบี้ยสูง 0.6 cm ฐาน 2.4 cm

Power and impact / [2020]

Book

  "Gaining power can help you influence others and bring about change. But the misuse of power, especially as a leader, can lead to mistrust, corruption, and abusive behavior. How do you strike the right balance to have the greatest positive impact? This book explains how wielding power affects your emotions and decision making and helps you avoid the traps that lead to negative consequences. With the latest psychological research and practical advice from leading experts, you'll learn how to use soft power to persuade others, fix unhealthy power dynamics in your team, use compassion to connect better with others, and remain ethical in your choices and actions."-- Includes index.
"Gaining power can help you influence others and bring about change. But the misuse of power, especially as a leader, can lead to mistrust, corruption, and abusive behavior. How do you strike the right balance to have the greatest positive impact? This book explains how wielding power affects your emotions and decision making and helps you avoid the traps that lead to negative consequences. With the latest psychological research and practical advice from leading experts, you'll learn how to use soft power to persuade others, fix unhealthy power dynamics in your team, use compassion to connect better with others, and remain ethical in your choices and actions."--
Note: Includes index.
TOC:
 • Don't let power corrupt you: practice empathy, gratitude, and generosity / by Dacher Keltner
 • What's your power style?: examine your emotional triggers and behaviors / by Maggie Craddock
 • How to figure out how much influence you have at work: conduct an audit to assess your informal power / by Maxim Sytch
 • Four ways leaders fritter their power away: destructive behaviors that diminish your influence / by Ron Carucci
 • Make your team feel powerful: give your people a sense of control / by Harrison Monarth
 • How to use your superpower for good: emotions are contagious / by Peter Bregman
 • Feeling powerful at work makes us feel worse when we get home: with greater power comes greater suffering / by Trevor A. Foulk and Klodiana Lanaj
 • How to work with a manipulative person: assert yourself against those who misuse their power / by Liz Kislik
 • Want to lean in? Try a power pose: how your body language can change your mind - and your behavior / by Amy J. C. Cuddy
 • Sex, power, and the systems that enable men like Harvey Weinstein: the names in the headlines may change, but abuses of power are predictable and recurring / by Dacher Keltner
 • Use your everyday privilege to help others: your advantages can benefit those without them / by Dolly Chugh
 • To create change, leadership is more important than authority: power alone won't produce action; inspiring belief will / by Greg Satell
 • How to think about building your legacy: a tip for all leaders - create something that will outlast you / by Kimberly Wade-Benzoni
 • How humble leadership really works: help your people bring their best selves to work / by Dan Cable.
Book

  Social values are central to people's lives, guiding behaviors, and judgments, and define who we are. This book advances understanding of consumer social values and their roles in the global marketplace by refining and directing existing knowledge of consumer behaviors. With a diverse set of contributors from different parts of the world, this engaging collection provides a unique examination of social values through cross-cultural research. It incorporate input from researchers with varying academic backgrounds from marketing to psychology and philosophy, and also focuses on a range of methodological approaches including surveys, ethnography, interviews, semantic analysis, and neuroscience. The book introduces innovative concepts and provides comprehensive coverage of several specialized areas, to offer an important contribution to values research and discussion. Key topics include values and choice; means-end chains; relations among foals; motives; religion and personality' value measurement and values related to specific services and industries. -- Back cover.
Social values are central to people's lives, guiding behaviors, and judgments, and define who we are. This book advances understanding of consumer social values and their roles in the global marketplace by refining and directing existing knowledge of consumer behaviors. With a diverse set of contributors from different parts of the world, this engaging collection provides a unique examination of social values through cross-cultural research. It incorporate input from researchers with varying academic backgrounds from marketing to psychology and philosophy, and also focuses on a range of methodological approaches including surveys, ethnography, interviews, semantic analysis, and neuroscience. The book introduces innovative concepts and provides comprehensive coverage of several specialized areas, to offer an important contribution to values research and discussion. Key topics include values and choice; means-end chains; relations among foals; motives; religion and personality' value measurement and values related to specific services and industries. -- Back cover.
Book

Book

  Gateaux, cakes & entremets -- Individual pastries & plated desserts -- Tarts & tartlets -- Special & festive desserts -- Biscuits & mini cakes -- Sweets & little treats -- Pastry basics. "Le Cordon Bleu is the highly renowned, world famous cooking school noted for the quality of its culinary courses, aimed at beginners as well as confirmed or professional cooks. It is the world's largest hospitality education institution, with over 20 schools on five continents. This book contains 100 illustrated recipes, explained step-by-step with 1400 photographs and presented in 6 chapters: Gateaux, cakes and entremets; Individual pastries and plated desserts; Tarts and tartlets; Special and festive desserts; Biscuits and mini cakes, Sweets and little treats, as well as Pastry basics. At the end of the book there is a presentation of all the utensils and ingredients needed for baking and also a glossary explaining the specific culinary terms. This is THE book for pastry lovers everywhere, from beginner to the advanced level."--Provided by publisher.
Gateaux, cakes & entremets -- Individual pastries & plated desserts -- Tarts & tartlets -- Special & festive desserts -- Biscuits & mini cakes -- Sweets & little treats -- Pastry basics. "Le Cordon Bleu is the highly renowned, world famous cooking school noted for the quality of its culinary courses, aimed at beginners as well as confirmed or professional cooks. It is the world's largest hospitality education institution, with over 20 schools on five continents. This book contains 100 illustrated recipes, explained step-by-step with 1400 photographs and presented in 6 chapters: Gateaux, cakes and entremets; Individual pastries and plated desserts; Tarts and tartlets; Special and festive desserts; Biscuits and mini cakes, Sweets and little treats, as well as Pastry basics. At the end of the book there is a presentation of all the utensils and ingredients needed for baking and also a glossary explaining the specific culinary terms. This is THE book for pastry lovers everywhere, from beginner to the advanced level."--Provided by publisher.
Book

Book

  View TOC
TOC:
 • First
 • Show the dough who's boss
 • Rustic and sourdough
 • Enriched
 • Flatbreads and batters
 • Cooking with bread
 • Index
 • Acknowledgements.

Impressive Hong Kong 2011.

Book

Book

Frozen desserts / 2008.

Book

  View TOC
TOC:
 • A brief history of frozen desserts
 • Ingredients
 • Equipment, machines, and tools
 • Dairy-based frozen desserts
 • Non-dairy frozen desserts
 • Aerated still-frozen desserts
 • Finished items
 • Base recipes.
Book

  Eating sustainable seafood is about opening your mind (and fridge) to a vast array of fish and shellfish that you might not have considered before--and the Pacific Coast is blessed with an abundance of wild species. With Lure, readers embark on a wild Pacific adventure and discover the benefits of healthy oils and rich nutrients that seafood delivers. This stunning cookbook, authored by chef and seafood advocate Ned Bell, features simple techniques and straightforward sustainability guidelines around Pacific species as well as 80 delicious recipes to make at home. You'll find tacos, fish burgers, chowders, and sandwiches--the types of dishes that fill bellies, soothe souls and get happy dinner table conversation flowing on a weekday night--as well as elegant (albeit still simple-to-execute) dinner party options, such as crudo, ceviche, and caviar butter.
Eating sustainable seafood is about opening your mind (and fridge) to a vast array of fish and shellfish that you might not have considered before--and the Pacific Coast is blessed with an abundance of wild species. With Lure, readers embark on a wild Pacific adventure and discover the benefits of healthy oils and rich nutrients that seafood delivers. This stunning cookbook, authored by chef and seafood advocate Ned Bell, features simple techniques and straightforward sustainability guidelines around Pacific species as well as 80 delicious recipes to make at home. You'll find tacos, fish burgers, chowders, and sandwiches--the types of dishes that fill bellies, soothe souls and get happy dinner table conversation flowing on a weekday night--as well as elegant (albeit still simple-to-execute) dinner party options, such as crudo, ceviche, and caviar butter.
Book