Search results

32 results in 0.05s

Book

    BrandAge Essential ฉบับปี 2560 นำเสนอผ่านธีม New Theory of Marketing ที่เป็นการหยิบเอาแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านการตลาดมานำเสนอ เนื้อหาในเล่มจะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ไล่ตั้งแต่ Platform Marketing ซึ่งเป็นแนวคิดจาการหยิบเอาเรื่องที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มมาก่อน สร้างเป็นแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ในยุคของดิจิทัล จนประสบความสำเร็จ เรื่องของ Platform Marketing จะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งทำให้การเข้าถึงในเรื่องต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
BrandAge Essential ฉบับปี 2560 นำเสนอผ่านธีม New Theory of Marketing ที่เป็นการหยิบเอาแนวคิดมุมมองใหม่ ๆ ด้านการตลาดมานำเสนอ เนื้อหาในเล่มจะประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ไล่ตั้งแต่ Platform Marketing ซึ่งเป็นแนวคิดจาการหยิบเอาเรื่องที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มมาก่อน สร้างเป็นแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ในยุคของดิจิทัล จนประสบความสำเร็จ เรื่องของ Platform Marketing จะเกิดขึ้นมาหลังจากที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งทำให้การเข้าถึงในเรื่องต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส
Book

    "BrandAge Essential 2016 : Atomic Bomb of Brand" เล่มนี้ นำเสนอผ่านธิม E=MC2 หรือ Atomic Bomb of Brand ซึ่งเป็นการหยิบเอาความคิดในเรื่องของทฤษฎีสัมพันภาพของ "อัลเบร์ต ไอน์สไตน์" มาเป็นแนวคิด แล้วปรับให้เชื่อมโยงกับโลกของการตลาด ที่มีการเชื่อมโยงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยที่มาจากภายนอก ซึ่งควบคุมได้ยาก BrandAge Essential เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนเหล่านี้ รวมถึงสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องพบเจอ จึงได้จัดทำเนื้อหาที่สามารถสะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และยังเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่อนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ EMC? Atomic Bomb of Brand แนวคิดในเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกมาพร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นว่า EMC? Atomic Bomb of Brand คือ ปัจจัยในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Generation 4.0 ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือในบางครั้งอาจกลายเป็นสิ่งเข้ามาชี้ขาดความสำเร็จ หรือชัยชนะให้ธุรกิจได้ สำหรับรูปแบบในการนำเสนอในเล่มนี้ ยังคงเน้นการนำเสนอผ่านทฤษฎีที่เข้าใจง้าย ในมุมมองของนักการตลาดชื่อดังต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และกรณีศึกษาของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงเข้มข้นในสไตล์ของ BrandAge Essential
"BrandAge Essential 2016 : Atomic Bomb of Brand" เล่มนี้ นำเสนอผ่านธิม E=MC2 หรือ Atomic Bomb of Brand ซึ่งเป็นการหยิบเอาความคิดในเรื่องของทฤษฎีสัมพันภาพของ "อัลเบร์ต ไอน์สไตน์" มาเป็นแนวคิด แล้วปรับให้เชื่อมโยงกับโลกของการตลาด ที่มีการเชื่อมโยงให้เห็นว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยที่มาจากภายนอก ซึ่งควบคุมได้ยาก BrandAge Essential เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความผันผวนเหล่านี้ รวมถึงสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบันต้องพบเจอ จึงได้จัดทำเนื้อหาที่สามารถสะท้อนรูปแบบการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และยังเป็นทิศทางเดียวกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศของภาครัฐ เพื่อก้าวสู่อนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ EMC? Atomic Bomb of Brand แนวคิดในเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกมาพร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นว่า EMC? Atomic Bomb of Brand คือ ปัจจัยในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Generation 4.0 ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีเพื่อช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือในบางครั้งอาจกลายเป็นสิ่งเข้ามาชี้ขาดความสำเร็จ หรือชัยชนะให้ธุรกิจได้ สำหรับรูปแบบในการนำเสนอในเล่มนี้ ยังคงเน้นการนำเสนอผ่านทฤษฎีที่เข้าใจง้าย ในมุมมองของนักการตลาดชื่อดังต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และกรณีศึกษาของแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งยังคงเข้มข้นในสไตล์ของ BrandAge Essential
Book

Book

Book

Book

Book

Book

Book

New concepts / 2550

Book

Book

Super campaign / 2552

Book