แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าแบบซองของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร/

Main Author
รติรัตน์ กองฤทธิ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563