การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)/

Main Author
วิรตี เทพไกรวัล
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2564