การพยาบาลและการผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน /

Main Author
บังอร ศุภวิทิตพัฒนา,
Corporate Author
ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี,
Language
Undetermined
Published
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.