การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่มที่ 1 /

Main Author
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,
Corporate Author
ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล,
Language
Thai
Published
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.