การพยาบาลชุมชน : อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย /

Main Author
ศิวพร อิ้งงวัฒนา
Corporate Author
รังสิยา นารินทร์
Language
Thai
Published
เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 1.