ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองกับส่วนผสมทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนเอกชนมาตรฐานสากล (หญิงล้วน) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Main Author
เพชรรัตน์ รงควงศ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2563