ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซักผ่านระบบออนไลน์บริษัท AAA ของลูกค้าในจังหวัดนนทบุรี/

Main Author
พงศ์ปณต หมูขาว
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562