ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อหน้ากากอนามัย N95 ของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้อเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร/

Main Author
ขวัญจิตร์ จินดาศรี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562