พฤติกรรมการใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางตลาดบริการธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา ยูโอบี สาขาอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ/

Main Author
กิติยา ปัญญาเชษฐานนท์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562