การลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลสำหรับเปิดสาขาของร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยใช้ระบบสารสนเทศ/

Main Author
พรเทพ บุญตา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2562