ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื่อคอร์สเบเกอรี่ออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage เบเกอรี่ โซไซตี้/

Main Author
ลภัสวีณ์ เลี้ยงเจริญสุข
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561