ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้า กลุ่มแซนวิชอบร้อนในร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา สาขาหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ/

Main Author
จันทร์ธิดา โชคลา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561