การบริหารโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร: ผลกระทบของมาตรการจำกัดกรอบเวลาเดินรถบรรทุก มาตรการห้ามเดินรถบรรทุกและจอดรถบรรทุกในถนนบางสาย และมาตรการของรัฐที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการขนส่งและกระจายสินค้า/

Main Author
บงกช สามวัง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561