กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่นำข้าจากประเทศญี่ปุ่นและจัดจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
สิระกร อินทร์งาม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561