ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับจ้างจัดงานแต่งงานของประชากรในกรุงเทพมหานคร

Main Author
สุจิตตรา สุขัง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2561