ลักษณะแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภทบำรุงผิวหน้ากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
พิชามญชุ์ ประทุมสุวรรณพัศ
Language
English
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2561