แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมรรถนะทั่วไป การสื่อสารทางโทรศัพท์ D1.HRS.CL1.04 D1.HOT.CL1.07 D2.TCC.CL1.05 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556