แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมรรถนะทั่วไป การสนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน D1.LAN.CL10.01 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556