แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมรรถนะทั่วไป การปฐมพยาบาลเบื้องต้น D1.HRS.CL1.12 D1.HOT.CL1.12 D2.TCC.CL1.15 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556