แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมรรถนะทั่วไป การปฏิบัติงานธุรการ D1.HRS.CL1.11 D1.HOT.CL1.05 D2.TCC.CL1.09 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556