แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมรรถนะทั่วไป การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้และเทคโนโลยีทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ D1.HGE.CL7.12 D1.HGA.CL6.12 D2.TCC.CL1.13 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556