แผนกแม่บ้าน สมรรถนะทั่วไป การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแก่ลูกค้า D1.HRS.CL1.13 D1.HOT.CL1.10 D2.TCC.CL1.08 คู่มือผู้อบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556