การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = sustainable tourism : TOM 4102 /

Main Author
ทิพวรรณ พุ่มมณี.
Language
Undetermined
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 4.