แผนกแม่บ้าน สมรรถนะตามหน้าที่ การทำความสะอาดและจัดห้องพักเตรียมต้อนรับแขก D1.HHK.CL3.03 คู่มือผู้เข้าอบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556