พนักงานรับโทรศัพท์ การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ สวิตซ์บอร์ด(PABX) D1.HFO.CL2.08 คู่มือผู้ประเมินผล

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556