พนักงานรับโทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ(IDD) D1.HFO.CL2.12 คู่มือผู้เข้ารับการอบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2556