แผนกอาหาร ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยพ่อครัว สมรรถนะตามหน้าที่ การเตรียมเนื้อแต่ละประเภท D1.HCC.CL2.03 คู่มือผู้เข้ารับการอบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2559