แผนกอาหาร สมรรถนะหลัก ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการให้บริการ D1.HRS.CL1.08 D1.HOT.CL1.08 คู่มือผู้เข้ารับการอบรม

Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2559