ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดแบบมองในมุมของลูกค้า 4Cs การจัดการด้านการตลาดแบบไทย 4F และการตัดสินซื้อสบู่ก้อนสมุนไพรของผู้บริโภค ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร/

Main Author
อรพินท์พร ชาญวีรกูล
Language
English
Published
นนทบุรี Panyapiwat Institute of Management 2560
Edition