การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ กรณีศึกษา บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จำกัด /

Main Author
อิสรีย์ พุทธโอวาท
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560