ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าพระ เครื่องของผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ การันตีพระดอทคอม/

Main Author
ประสิทธิ์ อิสระพงษ์สุระ
Language
English
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560