ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Main Author
สลิลาทิพย์ พิพยไกรศร
Corporate Author
สวัสดิ์ วรรณรัตน์
Language
Undetermined
Published
กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2016