ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักของคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Main Author
สันติภาพ หาญภักดี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2560