การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ซื้อและการซื้อซ้ำสลากกินแบ่งรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร/

Main Author
สุจีรา วุฒินาทุกจิตต์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559