ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ด้านสินค้าและกลยุทธ์ราคากับการตัดสินใจซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟของร้าน เลนส์ แอนด์ แคร์/

Main Author
นันทพัชร์ เอกระ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559