การศึกษาแนวทางการป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจากภัยน้ำท่วมในเชิงรุกสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของประเทศไทย A Study of Guidelines for Active Prevention and Mitigation of Property Loss and Damage From Flood for Modern Trade in Thailand

Main Author
เพียงเนตร พูลศรี
Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร 2559
Edition
พิมพ์ครั้งที่