การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์จากสับปะรดกวนเพื่อเป็นของฝากประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/

Main Author
กนกวรรณ จันทอุดมสุข
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559