ซัพพลายเชนน่ะมายา ลูกค้าสิของจริง /

Main Author
คุนิโตโม, ริวอิจิ
Corporate Author
ชไมพร สุธรรมวงศ์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548.
Edition
พิมพ์ครั้งที่