ทำฝันให้เป็นจริง...เมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ /

Main Author
มิโนรุ, ทาเกอุจิ
Corporate Author
ชไมพร สุธรรมวงศ์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 10