แนวทางความสำเร็จในการบริการของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ 7-Eleven กรณีศึกษา : เจ้าของร้านเฟรนไชส์ที่บริหารร้านในพื้นที่กรุงเทพฯ/

Main Author
เจนวิชญ์ ทองอ่อน
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558