การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมในการจัดเส้นทางการเดินทางภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรณีศึกษา บริษัท ABC/

Main Author
เยาวลักษณ์ แก้วกว้าง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558