การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดเวลาประมวลผลคำสั่งซื้อ กรณีศึกษาบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง/

Main Author
นราวุฒิ พรหมหิต
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558