การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้าด้วยวิธี EOQ กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์/

Main Author
รัชนีพร พงษ์สุวรรณ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558